City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #اتوبان-بعثت-تهران

 • رزمي ورزشگاه شهيد اسکندرلو

  سالن چندمنظوره شهید اسکندرلو واقع در منطقه 15 تهران است و در فضایی سرپوشیده فضای خوبی را برای علاقه مندان به ورزش رزمی کاراته فراهم کرده است.

  0 دیدگاه 4601 بازدید
 • هندبال مجموعه ورزشي شهيد اسکندرلو

  سالن چندمنظوره شهید اسکندرلو واقع در منطقه 15 تهران است و در فضایی سرپوشیده فضای خوبی را برای علاقه مندان به بازی هندبال فراهم کرده است.

  0 دیدگاه 3909 بازدید
 • فوتسال مجموعه ورزشي شهيد اسکندرلو

  سالن چندمنظوره شهید اسکندرلو واقع در منطقه 15 تهران است و در فضایی سرپوشیده فضای خوبی را برای علاقه مندان به بازی فوتبال سالنی فراهم کرده است.

  0 دیدگاه 7850 بازدید
 • واليبال مجموعه ورزشي شهيد اسکندرلو

  سالن چندمنظوره شهید اسکندرلو واقع در منطقه 15 تهران است و در سالنی سرپوشیده، فضای خوبی را برای علاقه مندان به بازی والیبال فراهم کرده است.

  0 دیدگاه 3415 بازدید
 • بدمينتون مجموعه ورزشي شهيد اسکندرلو

  سالن چندمنظوره شهید اسکندرلو واقع در منطقه 15 تهران است و فضایی سرپوشیده خوبی را برای علاقه مندان به بازی بدمینتون فراهم کرده است.

  0 دیدگاه 4902 بازدید
 • مجموعه ورزشي الزهرا (س) 63

  مجموعه ورزشی الزهرا (س) 63، در جنوب تهران یکی از ورزشگاههای ویژه بانوان است که علاقه مندان می توانند از کلاسهای آموزشی و سالن های ورزشی آن همه روزه استفاده کنند.

  0 دیدگاه 3490 بازدید
 • استخر مجموعه ورزشي بعثت (بانوان)

  مجموعه ورزشی بعثت در فضای وسیعی احداث شده و دارای یك استخر قهرمانی دارای سونای خشك است.

  0 دیدگاه 5084 بازدید
 • تيراندازي مجموعه ورزشي بعثت

  مجموعه ورزشی بعثت در فضای وسیعی در جنوب تهران احداث شده و دارای سالن تیراندازی با ۴۰ خط تیر استاندارد (تفنگ و تپانچه بادی) به همراه سلاح و تجهیزات مدرن، حرفه‌ای و پیشرفته است.

  0 دیدگاه 7090 بازدید
 • مجموعه ورزشي بعثت (بانوان)

  مجموعه ورزشی بعثت در فضای وسیعی در جنوب تهران احداث شده و دارای سالن های ورزشی و استخر قهرمانی است.

  1 دیدگاه 5333 بازدید