City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #خيابان-کارگر-شمالي-تفريح-سرگرمي-کجا-بريم-بمونيم

  • پانسيون دخترانه فردوس

    پانسیون فردوس مخصوص بانوان بوده و در منطقه 6 و نزدیکی کوی دانشگاه و دانشکده های دانشگاه تهران واقع شده است.

    0 دیدگاه 4247 بازدید
  • اقامتگاه دخترانه دانش

    اقامتگاه دخترانه دانش در مرکز شهر واقع شده و دسترسی مناسبی به دانشگاه تهران و دانشکده های آن دارد.

    0 دیدگاه 1373 بازدید