City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بوستان افق

(71 رای)


اين بوستان با مساحت 8138 متر مربع در محله شهرک دريا قرار گرفته و از نوع بوستانهاي ناحيه اي شهر تهران به شمار مي رود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • بوستان افق
  • بوستان افق
  • بوستان افق
  • بوستان افق
بوستان افق بوستان افق بوستان افق بوستان افق مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : رایگان
  • آدرس : تهران - شهرک دریا - خیابان مروارید

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»بوستان افق در محدوده شهرداری منطقه 21 قرار دارد و بیش از بیست سال از عمر درختان آن می گذرد.

  • تاریخچه

    این بوستان در سال 1372 تاسیس شده است.
Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

بزنيم بيرون تفريح گردش جاذبه بزنيم بيرون تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون گردش جاذبه تفريح گردش بزنيم بيرون تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون جاذبه تفريح گردش تفريح جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح بزنيم بيرون جاذبه تفريح بزنيم بيرون گردش جاذبه تفريح گردش بزنيم بيرون جاذبه تفريح جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون تفريح جاذبه تفريح بزنيم بيرون گردش جاذبه گردش تفريح بزنيم بيرون جاذبه تفريح گردش بزنيم بوستان افق پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک دريا بوستان افق پارک و بوستان بوستان افق فضاي سبز بوستان افق منطقه 21بيست ويک شهرک دريا پارک و بوستان بوستان افق بوستان افق فضاي سبز پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک شهرک دريا فضاي سبز بوستان افق فضاي سبز پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک دريا منطقه 21بيست ويک شهرک دريا بوستان افق منطقه 21بيست ويک شهرک دريا پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک شهرک دريا فضاي سبز بوستان افق پارک و بوستان فضاي سبز بوستان افق پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک شهرک دريا بوستان افق فضاي سبز پارک و بوستان بوستان افق فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک دريا بوستان افق منطقه 21بيست ويک شهرک دريا پارک و بوستان بوستان افق منطقه 21بيست ويک شهرک دريا فضاي سبز پارک و بوستان بوستان افق فضاي سبز پارک و بوستان بوستان افق منطقه 21بيست ويک شهرک دريا پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک دريا پارک و بوستان فضاي سبز بوستان افق پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک شهرک دريا بوستان افق پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک شهرک دريا فضاي سبز فضاي سبز بوستان افق پارک و بوستان فضاي سبز بوستان افق منطقه 21بيست ويک شهرک دريا فضاي سبز پارک و بوستان بوستان افق فضاي سبز پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک شهرک دريا فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک دريا بوستان افق فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک دريا پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک شهرک دريا بوستان افق پارک و بوستان