City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بوستان بيست ودوم بهمن

(68 رای)


اين بوستان در محله چيتگر جنوبي منطقه 21 تهران قرار گرفته و از نوع بوستان هاي ناحيه اي است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • بوستان بيست ودوم بهمن
  • بوستان بيست ودوم بهمن
  • بوستان بيست ودوم بهمن
  • بوستان بيست ودوم بهمن
بوستان بيست ودوم بهمن بوستان بيست ودوم بهمن بوستان بيست ودوم بهمن بوستان بيست ودوم بهمن مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : رایگان
  • آدرس : جاده مخصوص کرج - بلوار ایران خودرو - شهرک 22 بهمن - خیابان بعثت - بوستان 22 بهمن

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

بزنيم بيرون تفريح گردش جاذبه بزنيم بيرون تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون گردش جاذبه تفريح گردش بزنيم بيرون تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون جاذبه تفريح گردش تفريح جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح بزنيم بيرون جاذبه تفريح بزنيم بيرون گردش جاذبه تفريح گردش بزنيم بيرون جاذبه تفريح جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون تفريح جاذبه تفريح بزنيم بيرون گردش جاذبه گردش تفريح بزنيم بيرون جاذبه تفريح گردش بزنيم بوستان بيست ودوم بهمن پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي بوستان بيست ودوم بهمن پارک و بوستان بوستان بيست ودوم بهمن فضاي سبز بوستان بيست ودوم بهمن منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي پارک و بوستان بوستان بيست ودوم بهمن بوستان بيست ودوم بهمن فضاي سبز پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي فضاي سبز بوستان بيست ودوم بهمن فضاي سبز پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي بوستان بيست ودوم بهمن منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي فضاي سبز بوستان بيست ودوم بهمن پارک و بوستان فضاي سبز بوستان بيست ودوم بهمن پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي بوستان بيست ودوم بهمن فضاي سبز پارک و بوستان بوستان بيست ودوم بهمن فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي بوستان بيست ودوم بهمن منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي پارک و بوستان بوستان بيست ودوم بهمن منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي فضاي سبز پارک و بوستان بوستان بيست ودوم بهمن فضاي سبز پارک و بوستان بوستان بيست ودوم بهمن منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي پارک و بوستان فضاي سبز بوستان بيست ودوم بهمن پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي بوستان بيست ودوم بهمن پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي فضاي سبز فضاي سبز بوستان بيست ودوم بهمن پارک و بوستان فضاي سبز بوستان بيست ودوم بهمن منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي فضاي سبز پارک و بوستان بوستان بيست ودوم بهمن فضاي سبز پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي بوستان بيست ودوم بهمن فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر جنوبي بوستان بيست ودوم بهمن پارک و بوستان