City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بوستان مادر

(83 رای)


بوستان مادر در محدوده چيتگر شمالي و در منطقه 21 شهرداري تهران قرار گرفته و از نوع بوستان هاي ناحيه اي غرب تهران است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • بوستان مادر
  • بوستان مادر
  • بوستان مادر
  • بوستان مادر
بوستان مادر بوستان مادر بوستان مادر بوستان مادر مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : رایگان
  • آدرس : چیتگر شمالی- خیابان ارغوان

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

بزنيم بيرون تفريح گردش جاذبه بزنيم بيرون تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون گردش جاذبه تفريح گردش بزنيم بيرون تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون جاذبه تفريح گردش تفريح جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح بزنيم بيرون جاذبه تفريح بزنيم بيرون گردش جاذبه تفريح گردش بزنيم بيرون جاذبه تفريح جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون جاذبه بزنيم بيرون گردش تفريح جاذبه گردش بزنيم بيرون تفريح جاذبه تفريح بزنيم بيرون گردش جاذبه گردش تفريح بزنيم بيرون جاذبه تفريح گردش بزنيم بوستان مادر پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي بوستان مادر پارک و بوستان بوستان مادر فضاي سبز بوستان مادر منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي پارک و بوستان بوستان مادر بوستان مادر فضاي سبز پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي فضاي سبز بوستان مادر فضاي سبز پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي بوستان مادر منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي فضاي سبز بوستان مادر پارک و بوستان فضاي سبز بوستان مادر پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي بوستان مادر فضاي سبز پارک و بوستان بوستان مادر فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي بوستان مادر منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي پارک و بوستان بوستان مادر منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي فضاي سبز پارک و بوستان بوستان مادر فضاي سبز پارک و بوستان بوستان مادر منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي پارک و بوستان فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي پارک و بوستان فضاي سبز بوستان مادر پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي بوستان مادر پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي فضاي سبز فضاي سبز بوستان مادر پارک و بوستان فضاي سبز بوستان مادر منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي فضاي سبز پارک و بوستان بوستان مادر فضاي سبز پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي بوستان مادر فضاي سبز منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي پارک و بوستان منطقه 21بيست ويک چيتگر شمالي بوستان مادر پارک و بوستان