City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بوستان محمود وند

(84 رای)


پارک محمود وند داراي 5500 متر مربع مساحت است که  در محله جوانمرد قصاب منطقه 20 قرار دارد و از نوع پارکهاي  ناحيه اي شهر تهران قلمداد مي شود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • بوستان محمود وند
  • بوستان محمود وند
  • بوستان محمود وند
  • بوستان محمود وند
بوستان محمود وند بوستان محمود وند بوستان محمود وند بوستان محمود وند مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : رایگان
  • آدرس : تهران - جوانمرد قصاب - میدان شهداء - ضلع غربی بلوار شهداء

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

بوستان محمود وند پارک فضاي سبز منطقه 20 بيست بوستان محمود وند پارک بوستان محمود وند فضاي سبز بوستان محمود وند منطقه 20 بيست پارک بوستان محمود وند بوستان محمود وند فضاي سبز پارک منطقه 20 بيست فضاي سبز بوستان محمود وند فضاي سبز پارک فضاي سبز منطقه 20 بيست منطقه 20 بيست بوستان محمود وند منطقه 20 بيست پارک منطقه 20 بيست فضاي سبز بوستان محمود وند پارک فضاي سبز بوستان محمود وند پارک منطقه 20 بيست بوستان محمود وند فضاي سبز پارک بوستان محمود وند فضاي سبز منطقه 20 بيست بوستان محمود وند منطقه 20 بيست پارک بوستان محمود وند منطقه 20 بيست فضاي سبز پارک بوستان محمود وند فضاي سبز پارک بوستان محمود وند منطقه 20 بيست پارک فضاي سبز منطقه 20 بيست پارک فضاي سبز بوستان محمود وند پارک منطقه 20 بيست بوستان محمود وند پارک منطقه 20 بيست فضاي سبز فضاي سبز بوستان محمود وند پارک فضاي سبز بوستان محمود وند منطقه 20 بيست فضاي سبز پارک بوستان محمود وند فضاي سبز پارک منطقه 20 بيست فضاي سبز منطقه 20 بيست بوستان محمود وند فضاي سبز منطقه 20 بيست پارک منطقه 20 بيست بوستان محمود وند پارک منطقه 20 بيست بوستان محمود وند فضاي سبز منطقه 20 بيست پارک بوستان محمود وند منطقه 20 بيست پارک فضاي سبز منطقه 20 بيست فضاي سبز بوستان محمود وند منطقه 20 بيست فضاي سبز پارک بوستان محمود وند پارک فضاي سبز منطقه 20 بيست بوستان محمود وند فضاي سبز منطقه 20 بيست پارک بوستان محمود وند منطقه 20 بيست پارک فضاي سبز بوستان محمود وند فضاي سبز پارک منطقه 20 بيست بوستان محمود وند فضاي سبز منطقه 20 بيست پارک بوستان محمود وند پارک منطقه 20 بيست فضاي سبز پارک بوستان محمود وند فضاي سبز منطقه 20 بيست پارک بوستان محمود وند منطقه 20 بيست فضاي سبز پارک فضاي سبز منطقه 20 بيست بوستان محمود وند پارک فضاي سبز بوستان محمود وند منطقه 20 بيست