City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بوستان مهر

(96 رای)


بوستان مهر با مساحت  6350 متر مربع در محله شهرک غزالي منطقه 21 شهرداري تهران قرار گرفته و از نوع بوستانهاي ناحيه اي شهر تهران محسوب مي شود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • بوستان مهر
  • بوستان مهر
  • بوستان مهر
  • بوستان مهر
بوستان مهر بوستان مهر بوستان مهر بوستان مهر مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 44181921
  • قیمت : رایگان
  • آدرس : شهرک غزالی - خیابان شهید توران پشتی

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

بوستان مهر پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر پارک بوستان مهر فضاي سبز بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک بوستان مهر بوستان مهر فضاي سبز پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز بوستان مهر فضاي سبز پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز بوستان مهر پارک فضاي سبز بوستان مهر پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر فضاي سبز پارک بوستان مهر فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز پارک بوستان مهر فضاي سبز پارک بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک فضاي سبز بوستان مهر پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز فضاي سبز بوستان مهر پارک فضاي سبز بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز پارک بوستان مهر فضاي سبز پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز پارک بوستان مهر پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک فضاي سبز بوستان مهر فضاي سبز پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک بوستان مهر پارک منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز پارک بوستان مهر فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي پارک بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي فضاي سبز پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي بوستان مهر پارک فضاي سبز بوستان مهر منطقه 21بيست ويک شهرک غزالي