City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بوستان گلزار

(64 رای)


اين بوستان با مساحت 5197 متر مربع در منطقه 21 و در محله ورد آورد قرار گرفته و از نوع بوستان هاي ناحيه اي محدوده غرب تهران به شمار مي رود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • بوستان گلزار
  • بوستان گلزار
  • بوستان گلزار
  • بوستان گلزار
بوستان گلزار بوستان گلزار بوستان گلزار بوستان گلزار مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 44989050
  • قیمت : رایگان
  • آدرس : تهران - وردآورد - خیابان گلزار

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

بوستان گلزار پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار پارک بوستان گلزار فضاي سبز بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک بوستان گلزار بوستان گلزار فضاي سبز پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز بوستان گلزار فضاي سبز پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز بوستان گلزار پارک فضاي سبز بوستان گلزار پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار فضاي سبز پارک بوستان گلزار فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز پارک بوستان گلزار فضاي سبز پارک بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک فضاي سبز بوستان گلزار پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز فضاي سبز بوستان گلزار پارک فضاي سبز بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز پارک بوستان گلزار فضاي سبز پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز پارک بوستان گلزار پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک فضاي سبز بوستان گلزار فضاي سبز پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک بوستان گلزار پارک منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز پارک بوستان گلزار فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد پارک بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد فضاي سبز پارک فضاي سبز منطقه 21بيست ويک ورد آورد بوستان گلزار پارک فضاي سبز بوستان گلزار منطقه 21بيست ويک ورد آورد