City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

طباخي دولتي

(53 رای)


طباخي دولتي يکي از کله پزي هاي محدوده مرکزي تهران است که در منطقه 12 و در محله ري قرار گرفته است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • طباخي دولتي
  • طباخي دولتي
  • طباخي دولتي
  • طباخي دولتي
طباخي دولتي طباخي دولتي طباخي دولتي طباخي دولتي مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 33569942
  • قیمت : متوسط
  • آدرس : خیابان ری - خیابان امام موسی صدر - خیابان پیمانی - پلاک 5

«نظرتون چیه؟»

1.توی هفته چند بار بیرون خونه غذا می خوری؟

 هيچي  1 تا 3 وعده  4 تا 10 وعده  بيش از 10 وعده

2.بیشتر با کی می ری شکم گردی؟

 تنهايي  با خونواده  با دوستام  ساير

3.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

5.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

6.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این طباخی صبح ها با کله پاچه و چای وعصر ها با سیراب وشیردان از شما پذیرایی می کند.

Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

طباخي دولتي کله پاچه خيابان ري منطقه 12 طباخي دولتي کله پاچه طباخي دولتي خيابان ري طباخي دولتي منطقه 12 کله پاچه طباخي دولتي طباخي دولتي خيابان ري کله پاچه منطقه 12 خيابان ري طباخي دولتي خيابان ري کله پاچه خيابان ري منطقه 12 منطقه 12 طباخي دولتي منطقه 12 کله پاچه منطقه 12 خيابان ري طباخي دولتي کله پاچه خيابان ري طباخي دولتي کله پاچه منطقه 12 طباخي دولتي خيابان ري کله پاچه طباخي دولتي خيابان ري منطقه 12 طباخي دولتي منطقه 12 کله پاچه طباخي دولتي منطقه 12 خيابان ري کله پاچه طباخي دولتي خيابان ري کله پاچه طباخي دولتي منطقه 12 کله پاچه خيابان ري منطقه 12 کله پاچه خيابان ري طباخي دولتي کله پاچه منطقه 12 طباخي دولتي کله پاچه منطقه 12 خيابان ري خيابان ري طباخي دولتي کله پاچه خيابان ري طباخي دولتي منطقه 12 خيابان ري کله پاچه طباخي دولتي خيابان ري کله پاچه منطقه 12 خيابان ري منطقه 12 طباخي دولتي خيابان ري منطقه 12 کله پاچه منطقه 12 طباخي دولتي کله پاچه منطقه 12 طباخي دولتي خيابان ري منطقه 12 کله پاچه طباخي دولتي منطقه 12 کله پاچه خيابان ري منطقه 12 خيابان ري طباخي دولتي منطقه 12 خيابان ري کله پاچه طباخي دولتي کله پاچه خيابان ري منطقه 12 طباخي دولتي خيابان ري منطقه 12 کله پاچه طباخي دولتي منطقه 12 کله پاچه خيابان ري طباخي دولتي خيابان ري کله پاچه منطقه 12 طباخي دولتي خيابان ري منطقه 12 کله پاچه طباخي دولتي کله پاچه منطقه 12 خيابان ري کله پاچه طباخي دولتي خيابان ري منطقه 12 کله پاچه طباخي دولتي منطقه 12 خيابان ري کله پاچه خيابان ري منطقه 12 طباخي دولتي کله پاچه خيابان ري طباخي دولتي منطقه 12