City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

طباخي کاخ

(53 رای)


اين طباخي در محدوده مرکزي تهران و در خيابان صور اسرافيل قرار دارد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • طباخي کاخ
  • طباخي کاخ
  • طباخي کاخ
  • طباخي کاخ
طباخي کاخ طباخي کاخ طباخي کاخ طباخي کاخ مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 33115285
  • قیمت : متوسط
  • آدرس : خیابان ناصرخسرو - خیابان صوراسرافیل - پلاک 121

«نظرتون چیه؟»

1.توی هفته چند بار بیرون خونه غذا می خوری؟

 هيچي  1 تا 3 وعده  4 تا 10 وعده  بيش از 10 وعده

2.بیشتر با کی می ری شکم گردی؟

 تنهايي  با خونواده  با دوستام  ساير

3.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

5.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

6.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»مدیریت این طباخی را آقای محمود امین بر عهده دارد.

Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

طباخي کاخ کله پزي ناصر خسرو منطقه 12 طباخي کاخ کله پزي طباخي کاخ ناصر خسرو طباخي کاخ منطقه 12 کله پزي طباخي کاخ طباخي کاخ ناصر خسرو کله پزي منطقه 12 ناصر خسرو طباخي کاخ ناصر خسرو کله پزي ناصر خسرو منطقه 12 منطقه 12 طباخي کاخ منطقه 12 کله پزي منطقه 12 ناصر خسرو طباخي کاخ کله پزي ناصر خسرو طباخي کاخ کله پزي منطقه 12 طباخي کاخ ناصر خسرو کله پزي طباخي کاخ ناصر خسرو منطقه 12 طباخي کاخ منطقه 12 کله پزي طباخي کاخ منطقه 12 ناصر خسرو کله پزي طباخي کاخ ناصر خسرو کله پزي طباخي کاخ منطقه 12 کله پزي ناصر خسرو منطقه 12 کله پزي ناصر خسرو طباخي کاخ کله پزي منطقه 12 طباخي کاخ کله پزي منطقه 12 ناصر خسرو ناصر خسرو طباخي کاخ کله پزي ناصر خسرو طباخي کاخ منطقه 12 ناصر خسرو کله پزي طباخي کاخ ناصر خسرو کله پزي منطقه 12 ناصر خسرو منطقه 12 طباخي کاخ ناصر خسرو منطقه 12 کله پزي منطقه 12 طباخي کاخ کله پزي منطقه 12 طباخي کاخ ناصر خسرو منطقه 12 کله پزي طباخي کاخ منطقه 12 کله پزي ناصر خسرو منطقه 12 ناصر خسرو طباخي کاخ منطقه 12 ناصر خسرو کله پزي طباخي کاخ کله پزي ناصر خسرو منطقه 12 طباخي کاخ ناصر خسرو منطقه 12 کله پزي طباخي کاخ منطقه 12 کله پزي ناصر خسرو طباخي کاخ ناصر خسرو کله پزي منطقه 12 طباخي کاخ ناصر خسرو منطقه 12 کله پزي طباخي کاخ کله پزي منطقه 12 ناصر خسرو کله پزي طباخي کاخ ناصر خسرو منطقه 12 کله پزي طباخي کاخ منطقه 12 ناصر خسرو کله پزي ناصر خسرو منطقه 12 طباخي کاخ کله پزي ناصر خسرو طباخي کاخ منطقه 12